Sản phẩm > SẢN PHẨM > BÀN NÂNG THỦY LỰC


Download file

Sử dụng bàn nâng cho những kho - xưởng sử dụng xe chuyen dùng để nâng chuyển hàng hóa thiết bị lên xe tải thông qua việc điều chỉnh bàn nâng sao phù hợp với chiều cao từng loại xe  tải.

Với kích thước theo tiêu chuẩn quốc tế phù hợp với tất cả loại xe, dễ sử dụng, tiện lợi, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Sản phẩm cùng loại